Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. 
Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας.

CorpusEconomicus

Εμείς

Πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν επωφεληθεί από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ιδέες και προτάσεις εξειδικευμένων επαγγελματιών, η συμμετοχή των οποίων συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων σε ανώτερες θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων,τα μέλη της Corpus Economicus παρέχουν και εξασφαλίζουν, με προσήλωση στην φιλοσοφία τους και γνώμονα τις αρχές τους, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες τους, υπηρεσίες ωφέλιμες, για κάθε εταιρεία.

Η εταιρία Corpus Economicus μέσα από την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών στοιχείων δημιουργεί και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής διαχείρισης. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που έχουν αποτελεσματικότητα.

Το Όραμα μας

Η δημιουργία προϋποθέσεων για ασφαλείς επιχειρηματικές αποφάσεις σε ένα ευμετάβλητο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Η Αποστολή μας

Η παροχή ολοκληρωμένων και μεγάλου εύρους υπηρεσιών διοίκησης ,διαχείρισης σαν Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με σκοπό την αποτύπωση των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση και τη διατύπωση σαφών και ενδεδειγμένων επιλογών αντιμετώπισης τους με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των εταιρειών πελατών μας.

https://www.corpuseconomicus.gr/