Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. 
Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας.

ka8igites

mauhtes

2ο Ελεύθερο ...για το desktop σας!

1600Χ1200 / 1920Χ1080 / 1366X788
Κατεβάστε στην επιθυμητή ανάλυση και αφού ανοίξετε την εικόνα, με δεξί κλικ την ορίζετετε ως desktop.

 

Γιάννης Μεταξάς

Μεταξάς Αναστάσιος Ιωάννης του ∆ιονυσίου

  • -Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
  • -Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδηµίας της Προβηγκίας-
  • -Επίτιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου-
  • -Επίτιµος ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστήµιου της Κρήτης-
  • -Τακτικό µέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα-
  • -Τακτικό µέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Ο Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς σπούδασε Νοµικά και Πολιτικές Επιστήµες στo Πανεπιστήµιο Αθηνών και στo Aix-en-Provence. (Πτυχία και µεταπτυχιακά διπλώµατα). Είναι κάτοχος δυο διδακτορικών διπλωµάτων (Αθήνα, µε βαθµό Άριστα και Aix-enProvence, Doctorat d’État µε βαθµό Άριστα –Très bien et éloges). Για την εργασία του στην ανάλυση συστηµάτων τού απονεµήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδηµίας της Προβηγκίας και το Βραβείο της Σχόλης Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστήµιου της Aix-en-Provence.

∆ιετέλεσε Προσκεκληµένος Καθηγητής της “École Doctorale” του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, του Πανεπιστήµιου της Βουδαπέστης και του Πανεπιστήµιου της Aix-en-Provence, Κοσµήτορας (κατ’ ανάθεση) της Νοµικής Σχολής, Πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης, ∆ιευθυντής του Τοµέα Πολιτικής Ανάλυσης και Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µέχρι πρόσφατα. Σήµερα είναι Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ιδίου Εργαστηρίου. aidmetax@gmail.com 2 Από το 1976 µέχρι το 1986 αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην κατοχύρωση του γνωστικού αντικειµένου της Πολιτικής Επιστήµης στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστήµιου Αθηνών, προτείνοντας και επιτυγχάνοντας την ίδρυση του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Eξακολουθεί να διδάσκει στη διατµηµατική µεταπτυχιακή κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήµης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών το µάθηµα: «Τέχνη και Εξουσία, Από την πολιτική οµιλία της εικαστικής παράστασης το ΙΘ αιώνα, µε ταυτόχρονη αναφορά στους κοινωνικοπολιτικούς θεσµούς, την λογοτεχνία και τη µουσική».

Τακτικό µέλος σε επιτροπές αξιολόγησης άρθρων σε ευρωπαϊκές και αµερικάνικες επιθεωρήσεις πολιτικής επιστήµης και εκλεγµένο µέλος Επιστηµονικών Εταιρειών. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΜΚΕ της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Μέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων σε Ιδρύµατα Επιστήµης και Πολιτισµού, µεταξύ των οποίων του Ιδρύµατος «Θεµιστοκλής και ∆ηµήτρης Τσάτσος» και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (Vaduz-Lichtenstein).

Παράλληλα, συνεργάσθηκε µε τον Τύπο ως τακτικός επιφυλλιδογράφος των εφηµερίδων «Το Βήµα», το «Βήµα Ιδεών», «Η aidmetax@gmail.com 3 Καθηµερινή» και «Ο Κόσµος του Επενδυτή». Από το 2012 προσεκλήθη εκ νέου στην εφηµερίδα «Το Βήµα» ως τακτικός συνεργάτης και επιφυλλιδογράφος.

Από τα κυριότερα δηµοσιεύµατά του:

Τέχνη και Εξουσία. “Das Unbehagen in der Kultur?”, Η Υφαρπαγή των µορφών: Από την πολιτική οµιλία του κλασικισµού, Η Ρητορική των ερειπίων, Υπαινικτικά πορτραίτα. Η ανεπαίσθητη απεικόνιση του κύρους ,“H παράκαµψη της φήµης”, “Μεταθέσεις εξουσίας στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα”, “Η πολιτική ευθύνη του διανοούµενου λόγου”, “Συµµετοχική δηµοκρατία και ειδικευµένη γνώση”, “Θρησκειοποίηση της πολιτικής και φοβική Κοινωνία”, “Η αποδυνάµωση των βάθρων” ,“Η πολιτική ανάγνωση µιας ζωγραφικής παρωδίας”, “Η πραγµατολογική προσέγγιση στο κλάδο των ∆ιεθνών Σχέσεων”,“La forme classique à l’âge de l’instrumentalisation du beau”, Βουλή και Κοινωνία. Άρθρωση συµφερόντων ή εναρµονισµός αιτηµάτων; ∆ιερωτήµατα και υποµνήσεις., Approche systémique et Processus politique, Cours de Science politique, Πολιτική κοινωνικοποίηση, Πολιτική επικοινωνία, Systèmismes et Politique, Πολιτική Επιστήµη. Εισαγωγική θεώρηση, “Πολιτική Επιστήµη Ι. Πολιτική Μεθοδολογία, Recent trends of the parties by-play, “Rhetorical Haughtiness and the Need for Self-assurance: An Analysis of Greek Student Responses” (with an Appendix: Youth and History Student Questionnaire), Προεισαγωγικά για τον πολιτικό λόγο, Συγκλιτικά κόµµατα και αποσυγκλιτικές αντιστάσεις, “Globalisation and the European Union”, Συναντήθηκαν κατ’ ουσίαν, Επτάνησος Πολιτεία 1803. Υπό δηµοσίευση “Η διεθνής ευθύνη των πολιτικών κοµµάτων”,“Προς µια παράδροµη προσέγγιση της πολιτικής διαδικασίας”.